TRAVEL ADVISORY: See the latest updates here.

Media

Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị”

Media

The Ho Chi Minh City Ao Dai Festival 2023 Agenda

News & Press Releases

CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ DU LỊCH TP.HCM 2022 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI QUẬN 11

Media

Danh sách tiêu thức, tiêu chí bình chọn chương trình “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 100 ĐIỀU THÚ VỊ” năm 2022

News & Press Releases

DECIPHER THE HEAT OF THE 5TH EDITION OF THE TECHCOMBANK HO CHI MINH CITY INTERNATIONAL MARATHON (2022)

The 5th Edition of the Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon (2022), which will take place from December 9-11, 2022, under the scope of Ho Chi Minh City Tourism Week...

News & Press Releases

HO CHI MINH CITY INTERNATIONAL MARATHON AWARD TECHCOMBANK IMPRESSIVE SEASON 5

The largest International Marathon Event in Vietnam - The 5th Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon takes place from 9th to 11th December, 2022 with many...

News about
Ho Chi Minh City

Highlight News and
Press Releases

Industry News

#VibrantHoChiMinhCity in the news

Blog