TRAVEL ADVISORY: See the latest updates here.

News & Press Releases

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank - Ấn tượng Mùa 5

Sự kiện Marathon Quốc tế quy mô nhất Việt Nam - Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày...

News & Press Releases

Lễ hội Âm nhạc Hò Dô 2022 và Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần thứ 2

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - “Hò Dô” 2022 mùa 2 và Ngày hội Khinh khí cầu Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 sẽ diễn ra trong 4...

News about
Ho Chi Minh City

Highlight News and
Press Releases

Industry News

#VibrantHoChiMinhCity in the news

Blog