TRAVEL ADVISORY: See the latest updates here.

Media

Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị”

Media

The Ho Chi Minh City Ao Dai Festival 2023 Agenda

News & Press Releases

CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ DU LỊCH TP.HCM 2022 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI QUẬN 11

Media

Danh sách tiêu thức, tiêu chí bình chọn chương trình “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 100 ĐIỀU THÚ VỊ” năm 2022

News & Press Releases

VIETNAM – HO CHI MINH CITY TOURISM SHINES IN AUSTRALIA

From May 11th-17th 2023, Ho Chi Minh City Department of Tourism coordinated with the Vietnamese Embassy in Australia and the Vietnamese Consulate General in Sydney to organize...

Media

Register now for the National-Level Architectural and Art Monument Tour of the People's Council and People's Committee of Ho Chi Minh City on September 1-2, 2023

News about
Ho Chi Minh City

Highlight News and
Press Releases

Industry News

#VibrantHoChiMinhCity in the news

Blog