Có 1 kết quả cho "Diễn đàn liên kết phát triển du lịch"

FORUM ON DEVELOPMENT OF TOURISM LINKAGES AMONG HA NOI, HO CHI MINH CITY AND VIETNAM NORTH CENTRAL COAST 2022

News & Press Releases On July 1, 2022, in Nghe An, the People's Committee of Ho Chi Minh City, in coordination with the People's Committee of Hanoi and the People's Committees of Nghe An, Ha Tinh, Ninh Binh, Quang Binh, Quang Tri, and Thanh Hoa will host the Forum on developme Xem thêm