HỘI NGHỊ LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ


I. Hội thảo phát triển sản phẩm liên kết kích cầu du lịch vùng Đông Nam Bộ
1. Nội dung:

Hội thảo nhằm giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch mới của các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, chính sách kích cầu của địa phương trong việc xây dựng sản phẩm liên tuyến mới phát huy lợi thế cửa ngõ quốc tế, cơ sở hạ tầng du lịch với tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, đặc trưng như sản phẩm du lịch văn hóa di sản, sản phẩm du lịch rừng núi và biển đảo, thu hút khách quốc tế và nội địa đến vùng, tăng doanh thu và thời gian lưu trú của du khách tại từng địa phương.
2. Thông tin về Hội thảo:
Thời gian: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 6 năm 2020
Địa điểm: Khách sạn Sunrise - tỉnh Tây Ninh
3. Tài liệu về Hội thảo.
4. Hình ảnh.

II. Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ
1. Nội dung:

Thảo luận và ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 05 tỉnh Đông Nam Bộ, giai đoạn 2020 – 2021. Nội dung liên kết trên các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Quảng bá xúc tiến du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.
2. Thông tin về Hội nghị:
Thời gian: 13 giờ 30, ngày 28 tháng 6 năm 2020
Địa điểm: Khách sạn Sunrise - tỉnh Tây Ninh
3. Tài liệu về Hội nghị.
4. Hình ảnh.

Event Calendar

Also check out

THE HO CHI MINH CITY TOURISM FESTIVAL

Tourism Festival in Ho Chi Minh City takes place every year, create favorable conditions for localities and enterprises to access and advertise their tourism products and services to domestic and foreign visitors, especially to Ho Chi Minh City customers.

HO CHI MINH CITY INTERNATIONAL MARATHON

From 23rd to 26th November, 2017, The first International Marathon Competition held in Ho Chi Minh City...

THE HO CHI MINH CITY AO DAI FESTIVAL

Through its six organisations, the Ho Chi Minh City Ao Dai Festival has affirmed that the event is the biggest Ao Dai festival in Viet Nam, a prominent cultural and tourist event of the Ho Chi Minh City which honours the beauty of traditional costumes, contributes to preserving and promoting national cultural identity, as well as the destination of Viet Nam in general and Ho Chi Minh City in particular to domestic and foreign tourists.
 

NGUYEN HUE SPRING FLOWER STREET

Nguyen Hue Street Spring Festival Organized in the heart of Ho Chi Minh City, Nguyen Hue Flower Street is brightly decorated with colorful flowers and ornamental plants from all over the country. The festival usually lasts a week long, throughout Tet holiday...

The Gastronomy from the Southern Land 2020

The Southern Cuisine Festival is an annual event held to promote the unique culinary features of Viet Nam and also the South to international and domestic visitors.