Có 4 kết quả cho "ThànhphốHồChíMinhchàođónbạn"

“Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”

Tin tức “Thành phố Hồ Chí Minh Chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” là lời chào và cũng là tình cảm, sự sẵn sàng của Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến khách du lịch trong và ngoài nước khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Xem thêm

NHỮNG TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG CHO CÁC ĐỀ CỬ TẠI “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 100 ĐIỀU THÚ VỊ”

Tin tức Sau một thời gian phát động bình chọn, Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị” nhận được rất nhiều sự quan tâm và hưởng ứng đến từ người dân Thành phố, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế. Xem thêm