LỜI KHUYÊN DU LỊCH: Xem thông tin cập nhật mới nhất tại đây.

Lễ hội & Sự Kiện

Tháng 3

Lễ hội Áo dài

Lễ hội & Sự Kiện

Tháng 4

THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

“Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn” là thông điệp của Thành phố gửi đến khách du lịch khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

Lễ hội & Sự Kiện

Tháng 5

Liên hoan Ẩm thực Đất Phương Nam

Lễ hội & Sự Kiện

Tháng 6

Lễ hội Trái cây Nam Bộ

Lễ hội & Sự Kiện

Tháng 9

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

2022

2022

2022

2022

2022

Sắc màu Lễ hội & Sự kiện

Tháng 3

01/03 - 31/03/2022

Lễ hội Áo dài

Tháng 4

08/04 - 08/09/2022

THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG

“Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn” là thông điệp của Thành phố gửi đến khách du lịch khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

10/04/2022

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tháng 5

Tháng 6

01/06 - 31/08/2022

Lễ hội Trái cây Nam Bộ

Tháng 9