LỜI KHUYÊN DU LỊCH: Xem thông tin cập nhật mới nhất tại đây.

Lễ hội & Sự Kiện

Tháng 12

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2023

2023

Sắc màu Lễ hội & Sự kiện

Tháng 12

01/12 - 31/12/2023

Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2023

01/12 - 17/01/2023

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2023

Là sự kiện văn hóa - thể thao nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của tập luyện Thể dục Thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh thành phố với cá